Πολιτική Απορρήτου - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η πλατφόρμα «EDIAITERA» (στο εξής ‘πλατφόρμα’) είναι προσβάσιμη διαδικτυακά και φιλοξενείται στο όνομα χώρου ediaitera.gr (στο εξής ‘ιστοσελίδα’). Η πλατφόρμα και το όνομα χώρου ανήκουν στην εταιρεία ediaitera.gr (στο εξής ‘Εταιρεία’). Η Εταιρεία σεβόμενη την κείμενη νομοθεσία εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει αποκλειστικά για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγουμε κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα και τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή, χρήση και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και την Πλατφόρμας, και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Κατόπιν αυτών, συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία της ιστοσελίδας, στις υπηρεσίες που προσφέρει και σε τυχόν αλλαγές στις διατάξεις του νόμου.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο όρος «υπεύθυνος επεξεργασίας» αφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλο φορέα που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Εταιρεία καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας θεωρείται η Εταιρεία.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών σας δεδομένων που τυχόν προκύπτουν από την επεξεργασία αυτών από την Εταιρεία, στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι η εποπτεύουσα Αρχή στη χώρα μας.

Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στον σύνδεσμο www.dpa.gr. Θεωρούμε ωστόσο υποχρέωση και καθήκον μας να διαχειριστούμε τυχόν προβληματισμούς σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, οπότε θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@ediaitera.gr

 

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), αφορά κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων» εδώ και χρήστης)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Προκειμένου να κάνετε χρήση Υπηρεσιών της Πλατφόρμας θα σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία, επάγγελμα, σπουδές, έτος σπουδών, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξειδικεύσεις, διδακτική και επαγγελματική εμπειρία, διαθεσιμότητα, ωριαία αμοιβή, προφίλ σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, μεθόδους διδασκαλίας κτλ, ή και δεδομένα τιμολόγησης (Επωνυμία, Α.Φ.Μ, Διεύθυνση έδρας)

Επίσης, κατά την χρήση της Πλατφόρμας και της ιστοσελίδας συλλέγονται:

  • Δεδομένα από τη Χρήση της Υπηρεσίας τα οποία συνάγονται από την χρήση τόσο εκ μέρους των Καθηγητών όσο και των Μαθητών (συχνότητα και ποσότητα αναζητήσεων ανά κατηγορία Μαθήματος, περιοχή ζήτησης, ηλικίες αναζήτησης καθηγητών, κόστος μαθήματος, τόπος διδασκαλίας, αξιολόγηση Καθηγητών κτλ.).
  • Στατιστικά Δεδομένα που η Εταιρεία συλλέγει ως συγκεντρωτικά και μόνον στοιχεία, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.
  • Τεχνικά Δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε την Πλατφόρμα κτλ.
  • Δεδομένα μέσω Cookies: Browser, IP address, δεδομένα περιήγησης και προτίμησης, την προέλευσή σας από άλλους δικτυακούς τόπους, την επίσκεψή άλλων δικτυακών τόπων μετά την περιήγησή σας στην Πλατφόρμα, τα Newsletter που ανοίγετε, τη συχνότητα ανάγνωσης των Newsletter μας κ.α.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να είστε σε θέση να δώσετε προηγούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς επεξεργασίας.

Επίσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παρέχετε πληροφορίες για την τοποθεσία σας ή για τις προσωπικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα, προκειμένου να σας προσφέρουμε πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες. Η συλλογή των στοιχείων αυτών δύναται να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, σας παρέχουμε, δε, το δικαίωμα να επιλέξετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να μην συλλέγονται παρόμοια προσωπικά σας δεδομένα. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων της Εταιρείας, χειροκίνητα ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Διευκρινίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφουμε ούτε αποθηκεύουμε τις πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, πχ. αριθμούς πιστωτικών καρτών κ.ά.. Εσείς παρέχετε αυτές τις πληροφορίες απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αποκλειστικά. Επίσης, σε περίπτωση που μέσω της Ιστοσελίδας μας οδηγείστε σε ιστοσελίδες τρίτων, συνεργατών ή μη της Εταιρείας μας, η Εταιρεία μας ουδεμία ανάμειξη έχει σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται από τους διαχειριστές των τρίτων ιστοσελίδων στις οποίες εισέρχεστε. Ως εκ τούτου, καλείστε να συμβουλεύεστε την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου στην εκάστοτε ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε.

 

Δικαίωμα Επεξεργασίας Δεδομένων από τον χρήστη

Η Εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στην Πλατφόρμα. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, Η Εταιρεία  θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η Εταιρεία θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της Πλατφόρμας. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας του προφίλ σας. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη για την παροχή υπηρεσιών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συνεπάγεται τη συναίνεσή του χρήστη στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται να δίδει ρητώς τη συναίνεσή του για κάθε τέτοια.

 

Επεξεργασία και Προστασία Δεδομένων

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Η Εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας. Συνεπώς δε πρόκειται να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που δεν συνδέεται με αυτό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας.

Οι πιο κάτω παράγραφοι περιγράφουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μερικούς τρόπους με τους οποίους η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να επικοινωνήσει τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει από τους χρήστες.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην Πλατφόρμα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή, αφενός για να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν τις συναλλαγές με αυτό και αφετέρου με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, για προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας, συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων με αυτήν Εταιριών, ή για λόγους στατιστικούς οικονομικούς, φορολογικούς και επικοινωνίας. Ενδέχεται στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και των πληροφοριών του να επεξεργάζεται, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και οικονομικούς.

Για παράδειγμα σε περίπτωση που οι «χρήστες» επικοινωνούν με την Εταιρεία με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της ιστοσελίδας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να φυλάσσει αρχείο με την επικοινωνία και την σχετική πληροφορία, και μπορεί να χρησιμοποιεί την πληροφορία που έλαβε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε αίτημα του χρήστη.

Η Εταιρεία συνεργάζεται με τρίτους οι οποίοι παρέχουν σε αυτήν υπηρεσίες απαραίτητες για την λειτουργία της Πλατφόρμας. Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά: ειδικοί σύμβουλοι και ελεγκτές, εταιρίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, ανάλυσης δεδομένων, συστημάτων υποστήριξης λογισμικού και διοικητικών ή όχι συστημάτων και υπηρεσίες ασφάλειας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε αυτά τα τρίτα μέρη πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τον σκοπό για τον οποίο τα τρίτα αυτά μέρη παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Επιπροσθέτως, οι σύμβουλοι λογισμικού της Πλατφόρμας είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσουν μια τέτοια πληροφορία προκειμένου να τροποποιήσουν, εξελίξουν, αναπτύξουν, βελτιώσουν και αξιολογήσουν την R&D τεχνολογία τους.

 

Διασφάλιση των Δεδομένων

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. Firewalls, Access rights control, domain controller, lan segmentation, antivirus, partially encrypted information).

Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Πλατφόρμα διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελεί υπό τον έλεγχο της και μόνο κατ’ εντολής της και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της Πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρεία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχαίων γεγονότων.

Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε τα στοιχεία/τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας και ειδικότερα να διαφυλάσσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν από τρίτα άτομα.

 

Διατήρηση των Δεδομένων

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με αυτήν (πχ. διατηρείτε Λογαριασμό στην Πλατφόρμα, είστε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από εμάς, χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας, επικοινωνείτε στα σημεία εξυπηρέτησης Χρηστών μας κτλ.). Παράλληλα δε, η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς έννομου συμφέροντος που συνίσταται στη νομική της κάλυψη σε περίπτωση κάποιας διένεξης αναφορικά με την παροχή σε εσάς των Υπηρεσιών, την τήρηση του Λογαριασμού σας, την εμπορική μας πολιτική ή άλλη μεταξύ μας συναλλαγή, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Στοιχεία τιμολόγησής σας δύναται η Εταιρεία να τα τηρήσει στα πλαίσια έννομης υποχρέωσής της για τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων της. Άλλα δεδομένα σας τα διατηρούμε μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή όσα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας, μέχρι να την άρετε, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από εμάς την οποία βασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας. Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη μας τη φύση των δεδομένων, την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κτλ. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας στέλνοντας σχετικό αίτημα με email στο info@ediaitera.gr.

 

Αρχεία Αναγνώρισης (COOKIES)

Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία ζητάνε την άδεια να τοποθετηθούν στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Εφόσον συμφωνήσετε, το αρχείο προστίθεται στο σκληρό σας κι έπειτα βοηθάει στην ανάλυση της επισκεψιμότητας ή σας ενημερώνει κατά την επίσκεψη σας σε μία ιστοσελίδα. Τα cookies επιτρέπουν σε διαδικτυακές εφαρμογές και ιστοσελίδες να σας αντιμετωπίζουν ως μοναδικό άτομο. Με τη χρήση των cookies, μία εφαρμογή ή ιστοσελίδα, μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες της στις δικές ανάγκες, γνωρίζοντας εφόσον έχει ήδη συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας, τι θέλετε να δείτε ή όχι.

Χρησιμοποιούμε cookies για να καταγράφουμε την επισκεψιμότητα και να γνωρίζουμε ποιες σελίδες έχουν περισσότερη «κίνηση». Αυτό μας επιτρέπει να αναλύουμε τα δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, αλλά και να τη βελτιώνουμε έτσι ώστε να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για λόγους στατιστικής ανάλυσης και στη συνέχεια αφαιρούμε τα δεδομένα από το σύστημα.

Γενικά, τα cookies μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε μία καλύτερη ιστοσελίδα, επιτρέποντας μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie δεν μας δίνει σε καμία περίπτωση πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Είναι επιλογή σας το αν θα αποδεχθείτε ή θα απορρίψετε τα cookies. Οι περισσότεροι χρήστες αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά μπορεί να αλλάξετε τις επιλογές πλοήγησης του υπολογιστή σας έτσι ώστε να απορρίψετε τη χρήση τους. Αυτό μπορεί όμως να σας αποτρέψει από τη βέλτιστη χρήση της ιστοσελίδας.


Συγκεκριμένα, τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα:

  • Απολύτως Απαραίτητα Cookies - Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Τα Cookies αυτά σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του ιστοτόπου. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα και χωρίς αυτά, η ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου δεν είναι δυνατή.
  • Cookies Λειτουργικότητας/ Προτιμήσεων - Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές σας όπως γλώσσα κ.τ.λ., ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies, δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σας σε άλλες ιστοσελίδες. Στην περίπτωση που απορρίψετε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας στο περιεχόμενό του. Για παράδειγμα σε κάθε κλικ που θα κάνετε στη σελίδα, να σας ζητάει ξανά και ξανά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
  • Cookies Στατιστικών - Πρόκειται για τα cookies που αξιοποιούν τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, (για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες). Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Google Analytics tracking (3rd party – Google), Google AdWords Conversion tracking (3rd party – Google), Facebook Conversion tracking (3rd party – Facebook).
  • Behavioral and Marketing Cookies - Τα Cookies στόχευσης και διαφήμισης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειές σας στον διαδικτυακό τόπο. Σκοπός είναι να συλλέξουμε πληροφορίες όπως αριθμό επισκεπτών, αριθμό σελίδων που προβλήθηκαν κλπ, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που σας παρέχονται, ανάλογα τις προτιμήσεις σας. Όσον αφορά τις διαφημίσεις, παρόλο που ο η ιστοσελίδα μας δεν φιλοξενεί διαφημίσεις, όταν επισκεφτείτε κάποιον τρίτο ιστότοπο ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο οποίος χρησιμοποιεί διαφημίσεις, ενδέχεται να δείτε διαφήμιση που σχετίζεται με την ιστοσελίδα μας και κάποιο είδος που είχατε δει κατά την πλοήγησή σας σε αυτόν. Google Adwords Remarketing (3rdparty- Google), Facebook Pixel (3rd party – Facebook), Hotjar.

 

Google Analytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία "Google Analytics" που παρέχει η Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ) για να αναλύσει τη χρήση της ιστοσελίδας των χρηστών. Η υπηρεσία χρησιμοποιεί "cookies" - αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies αποστέλλονται συνήθως σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται πρόσβαση στην ανωνυμοποίηση IP. Η διεύθυνση IP των χρηστών συντομεύεται εντός των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αυτή η μείωση εξαλείφει την προσωπική αναφορά της διεύθυνσης IP σας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η συμφωνία των δεδομένων, προκειμένου τα οποία έχουν υπογράψει με την Google, Inc. τους διαχειριστές της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε αυτή η χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με την αξιολόγηση της ιστοσελίδας και τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και παρέχει τις υπηρεσίες του Διαδικτύου.

Έχετε την επιλογή να αποτρέψετε την αποθήκευση cookie στη συσκευή σας κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδα χωρίς περιορισμούς, εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν επιτρέπει cookies. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προσθήκη προγράμματος περιήγησης για να αποτρέψετε την αποστολή των πληροφοριών που συλλέγονται από τα cookies (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) σας στην Google Inc. και τις οποίες χρησιμοποιεί η Google Inc.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων της Google Inc μπορείτε να βρείτε εδώ: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=el&ref_topic=1008008

© 2020 - 2022 ediaitera.gr