Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας με την εμπορική ονομασία «EDIAITERA» και των υπηρεσιών που προσφέρει.

Γενικοί Όροι

Η πλατφόρμα «EDIAITERA» (στο εξής ‘πλατφόρμα’) είναι προσβάσιμη διαδικτυακά και φιλοξενείται στο όνομα χώρου ediaitera.gr (στο εξής ‘ιστοσελίδα’). Η πλατφόρμα και το όνομα χώρου ανήκουν στην εταιρεία TLWP CORPORATION LTD (στο εξής ‘Εταιρεία’).

Οι παρεχόμενες από την πλατφόρμα υπηρεσίες απευθύνονται σε:

 1. Καθηγητές, εκπαιδευτικούς, δασκάλους χορού, μουσικής, καλλιτεχνικών, γυμναστές και γενικά σε επαγγελματίες (στο εξής Καθηγητές) που μπορούν και θέλουν να μεταδώσουν την γνώση και την ειδίκευσή τους σε ενδιαφερόμενους.
 2. Μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, γονείς τους αλλά και ενήλικες (στο εξής ‘Μαθητές’) που αναζητούν εκπαιδευτικά προγράμματα και υπηρεσίες.

Οι Καθηγητές μπορούν να προβάλουν στην πλατφόρμα τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουν, το επαγγελματικό τους προφίλ και τη διαθεσιμότητά τους αναφορικά με τα παρεχόμενα μαθήματα, το χρόνο, τόπο, τρόπο παροχής τους κ.α.

Η Εταιρεία δεν προσφέρει μέσω της πλατφόρμας παροχές εκπαίδευσης. Η παρεχόμενη υπηρεσία (στο εξής ‘Υπηρεσία’) αφορά και περιλαμβάνει μόνο της παροχή δυνατότητας επικοινωνίας των Μαθητών με τους Καθηγητές και την δημιουργία, προβολή και προώθηση του προφίλ των Καθηγητών.

Οι Μαθητές να αναζητήσουν Καθηγητές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και να πραγματοποιούν επικοινωνία μαζί τους.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο στη συμφωνία που συνάπτεται για το Μάθημα μεταξύ Μαθητή και Καθηγητή, καθώς οι Μαθητές συμβάλλονται απευθείας με τους Καθηγητές που επιλέγουν. Η Εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο ή ευθύνη για τη συμπεριφορά των Καθηγητών, των Μαθητών ή οποιουδήποτε τρίτου και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία της, να καταργήσει ή παραμετροποιήσει την Πλατφόρμα, ή ορισμένες λειτουργίες ή χαρακτηριστικά της.

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στους ακόλουθους όρους και διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης χωρίς ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα. Με την εγγραφή και χρήση της Υπηρεσίας, οι χρήστες συναινούν ότι οποιαδήποτε αξίωσή τους κατά οποιουδήποτε τρίτου ή και Μέλους για τυχόν ενέργειες ή/και παραλείψεις τους, περιορίζεται στα πρόσωπα αυτά και ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται στην Εταιρεία για τις ενέργειες/παραλείψεις των προσώπων αυτών.

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Πλατφόρμας παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της Πλατφόρμας. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδα ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 

Παράθεση απαγορευμένων χρήσεων των υπηρεσιών της Πλατφόρμας

Οι χρήστες / μέλη, τηρώντας την κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας, αναγνωρίζουν και αποδέχονται πως απαγορεύεται:

 • Η ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου, που συγκροτεί αντικειμενικά προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας οιουδήποτε τρίτου προσώπου.
 • Η ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.
 • Η ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, με πορνογραφικό υλικό γενικά, ή παιδική πορνογραφία ειδικά, ή περιεχομένου που προσβάλλει την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας.
 • Η ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.
 • Η ανάρτηση και δημοσίευση οποιουδήποτε στοιχείου επικοινωνίας (όπως τηλέφωνο, email, όνομα, επώνυμο κτλ) σε οποιοδήποτε σημείο, συμπεριλαμβανομένων και των εικόνων. Σε αυτή τη περίπτωση η Πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απενεργοποίησης και διαγραφής του λογαριασμού του χρήστη που τη δημοσίευσε.
 • Οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας για εμπορικό σκοπό.
 • Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω της Υπηρεσίας και για τα οποία δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσουν.
 • Πρόσβαση στην Υπηρεσία με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται την Υπηρεσία και το Λογισμικό της Υπηρεσίας.
 • Χρήση της Υπηρεσίας με σκοπό την παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών προς τρίτους, πλην των επιτρεπόμενων στους Γενικούς Όρους.
 • Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στην Υπηρεσία και σε οποιαδήποτε δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφορίες για μη νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους σκοπούς .
 • Η μετάδοση και μεταφορά ιών, η αποστολή και διαβίβαση εγγράφων και Πληροφοριών τα οποία είναι παράνομα, επιζήμια, απειλητικά, δυσφημιστικά, επικίνδυνα για την ασφάλεια της Υπηρεσίας, και για τη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των άλλων Μελών της Υπηρεσίας.
 • Η ανάρτηση μηνυμάτων, Πληροφοριών, Εγγράφων και άλλων δεδομένων και στοιχείων καθώς και η χορήγηση οποιονδήποτε δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών τα οποία ενδέχεται να περιέχουν υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο.
 • Οποιαδήποτε ενέργεια είναι ή θεωρείται επιζήμια για τα συμφέροντα της Εταιρείας, των Συνεργατών της ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των λοιπών Μελών της Υπηρεσίας ή μπορεί να αποτρέψει οποιονδήποτε τρίτο να κάνει χρήση της Υπηρεσίας.
 • Η πώληση, παραχώρηση, εκμίσθωση, διαβίβαση, επεξεργασία οιονδήποτε δεδομένων λάβει γνώση από τη χρήση της Υπηρεσίας, σε οιονδήποτε τρίτο και για οιονδήποτε σκοπό.
 • Οποιαδήποτε μορφή πειρατείας λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών.
 • Η εισαγωγή στην Υπηρεσία, η αποστολή και διαβίβαση πληροφοριών ή προγραμμάτων – Λογισμικών (software) τα οποία ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν είτε να προκαλέσουν δυσλειτουργία της Υπηρεσίας, ή να προκαλέσουν υπέρογκη κίνηση δεδομένων (traffic) στην Υπηρεσία με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τη χρήση αυτής από τους άλλους Χρήστες.
 • Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της Υπηρεσίας, η οποία ανεξαρτήτως σκοπιμότητας, (δόλου ή αμέλειας) θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία της Υπηρεσίας.
 • Οποιαδήποτε ενέργεια δύναται να επηρεάσει τη δυνατότητα άλλων Μελών να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας, ή να καταστρατηγήσει τα δικαιώματα των άλλων Μελών, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής τους ιδιοκτησίας, προσωπικά δεδομένα κ.α.
 • Η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της Πλατφόρμας.
 • Κάθε τυχόν ενέργεια ή παράλειψη που μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή δεδομένων, τροποποίηση στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Πλατφόρμα, να προκαλέσει δυσαρέσκεια ή να βλάψει τα άλλα Μέλη, σε παραβίαση τα ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, σε παραβίαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και σε κάθε άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη
 • Οι λογαριασμοί χρηστών είναι αυστηρά προσωπικοί. Απαγορεύεται η δημιουργία λογαριασμού για λογαριασμό τρίτων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή από τους χρήστες αποδεικτικά που να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους.
 • Κάθε χρήστης – μέλος της Πλατφόρμας, μόλις αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις, οφείλει, να ειδοποιεί τους διαχειριστές της ιστοσελίδας, οι οποίοι πλέον υποχρεούνται, να διαγράψει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη – μέλους. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών – χρηστών των σελίδων, και ο πολύ μεγάλος όγκος των θεμάτων που αναρτώνται και δημοσιεύονται, καθιστά αναγκαία τη συμβολή όλων μας, στον εντοπισμό κάθε μη νόμιμης χρήσης, και στον αποκλεισμό τέτοιων φαινομένων.

Ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος της ιστοσελίδας, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά της Πλατφόρμας, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Πλατφόρμας και της ιστοσελίδας, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό , εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου, και σε βάρος της Πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση ο χρήσης – μέλος της Πλατφόρμας αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα των διαχειριστών, να διακόπτουν την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασής (password) αν ο χρήστης – μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά αναγραφόμενους όρους.

 

Οι Καθηγητές

Δημιουργία Λογαριασμού

Η εγγραφή των Καθηγητών στην Πλατφόρμα με το άνοιγμα Λογαριασμού, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της Υπηρεσίας. Με το άνοιγμα και διατήρηση του Λογαριασμού, ο Καθηγητής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει έναν προσωπικό Λογαριασμό και Επαγγελματικό Προφίλ και να προβάλει μέσω αυτού τον ίδιο και τις παρεχόμενες από αυτόν εκπαιδευτικές υπηρεσίες και προγράμματα.

Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Καθηγητής είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Τα προσωπικά δεδομένα που οι Καθηγητές χορηγούν κατά την εγγραφή τους στην Υπηρεσία αλλά και τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παράγονται ή διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα από αυτούς, ή μέσω αυτής στα πλαίσια της Υπηρεσίας, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της. Με την εγγραφή του, ο Καθηγητής δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και των στοιχείων του βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Η εγγραφή του Καθηγητή στην Πλατφόρμα πραγματοποιείται με την εισαγωγή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ενός κωδικού πρόσβασης (password).

Στη συνέχεια ο Καθηγητής θα πρέπει να συμπληρώσει την καρτέλα του στην Πλατφόρμα με τα προσωπικά του δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα επαγγελματικής κατάρτισης (βιογραφικό, πτυχία, ειδικότητά κ.α) και να αναρτήσει την καταχώρισή του αναφορικά με το Μάθημα/Μαθήματα που μπορεί να παρέχει και λεπτομέρειες αναφορικά με αυτά, όπως για τη διαθεσιμότητά του, την αμοιβή ανά ώρα κτλ. Αναλυτικά για τα στοιχεία που χορηγεί ο Καθηγητής στην Πλατφόρμα για την δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα, απευθυνθείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Απενεργοποίηση - διαγραφή Λογαριασμού

Σε περίπτωση που ο Καθηγητής επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο να διαγράψει το λογαριασμό του πρέπει να καταθέσει σχετικό αίτημα προς τους διαχειριστές αποστέλλοντας email στην διεύθυνση info@ediaitera.gr. Ωστόσο, αν η περίοδος της συνδρομής του λογαριασμού του δεν έχει παρέλθει, δεν είναι δυνατή η διαγραφή του, παρά μόνο η απενεργοποίηση του λογαριασμού. Επειδή κατά την δημιουργία Λογαριασμού στην Πλατφόρμα ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα προσωπικές πληροφορίες και συγκεκριμένα η φωτογραφία, από τρίτους, όπως η Google και άλλες μηχανές αναζήτησης, θα πρέπει o Καθηγητής να επικοινωνήσει απευθείας με τις εταιρείες αυτές για τη διαγραφή των στοιχείων του, καθώς η Εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία τιμολόγησης, ο αριθμός τηλεφώνου, και η διεύθυνση email του Καθηγητή κρυπτογραφούνται για λόγους ασφαλείας με την εγγραφή του και τη δημιουργία Λογαριασμού στην Πλατφόρμα.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απενεργοποίησης του Λογαριασμού εκ μέρους του Καθηγητή, το ποσό της συνδρομής το οποίο έχει ήδη δεσμευτεί, δεν επιστρέφεται εκ μέρους της Εταιρείας.

Υποχρεώσεις Καθηγητή

Ο Καθηγητής, έχοντας δημιουργήσει λογαριασμό στην Πλατφόρμα, αναγνωρίζει και εγγυάται ότι:

 • Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αναρτά ο ίδιος στην καρτέλα του είναι ακριβείς, σωστές και ενημερωμένες.
 • Θα παρέχει όλη τη δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι συνεπής με τα πρότυπα του Μαθήματος που προσφέρει.
 • Δεν θα παραβιάζει κανένα εφαρμοστέο νόμο ή κανονιστική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των κανόνων διδασκαλίας κατά την παροχή των Μαθημάτων στους Μαθητές.
 • Δεν θα ενεργεί με τρόπο παραπλανητικό και δεν θα έρχεται σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε τρόπο με τα άλλους Καθηγητές ή μαθητές ή οποιοδήποτε τρίτο που σχετίζεται με την Πλατφόρμα, με τους νόμους που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ασφάλεια και παροχή υπηρεσιών σε Μαθητές.
 • Δεν θα ενεργεί άσεμνα, και δυσφημιστικά ή κατά την λογική κρίση της Πλατφόρμας θα θεωρείται επιθετικός και ανάρμοστος.
 • Δεν θα κάνει κακόπιστη χρήση της Υπηρεσίας και θα δηλώνει πραγματικά Μαθήματα που μπορεί να παρέχει.
 • Θα παρέχει τις υπηρεσίες του με σεβασμό για τον Μαθητή και πάντα στα πλαίσια των κανόνων της επιστήμης.
 • Θα διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στην καρτέλα του στην Πλατφόρμα.
 • Θα δέχεται το Μαθητή ως συμβαλλόμενο μέρος αναφορικά με την παροχή του Μαθήματος που συμφωνείται.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης του Μαθητή, δεν θα κοινοποιεί οποιοδήποτε στοιχείο του Μαθητή σε άλλον Καθηγητή, είτε εκτός της Πλατφόρμας είτε εντός, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ανάρτηση μιας υπηρεσίας / μαθήματος και η αντίστοιχη τιμή του, αποτελούν δεσμευτική προσφορά εκ μέρους του Καθηγητή προς άμεση παροχή σε όποιον Μαθητή προβεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο Μάθημα μέσω της Πλατφόρμας. Οι Καθηγητές ευθύνονται συνολικά για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν, για την ορθή και σύννομη περιγραφή των υπηρεσιών τους και τους όρους παροχής των. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ή αποδέχεται αυτές.

Για τη χρήση της Υπηρεσίας της Πλατφόρμας, ο Καθηγητής οφείλει:

α) Να διατηρεί ασφαλείς και εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, επικοινωνίας και συνομιλιών ανάμεσα σε εκείνον και τους Μαθητές και όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαδικασία των αιτημάτων Μαθήματος.
β) Να διατηρεί προσωπική τη χρήση των υπηρεσιών του.
γ) Να ενημερώνει άμεσα την Πλατφόρμα σε περίπτωση που έχει λόγους να θεωρεί ή να υποψιάζεται ότι οποιοσδήποτε Καθηγητής ή ένας Χρήστης έχουν παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους. Επιπλέον, αποδέχεται και συμφωνεί ότι η Εταιρεία, διατηρεί στη δική της απόλυτη ευχέρεια τη δυνατότητα να διαγράψει το Λογαριασμό από την Πλατφόρμα όταν κάποια πληροφορία που ο Καθηγητής έχει μεταφορτώσει ή κάποια άλλη ενέργεια δεν ανταποκρίνονται πλέον στα πρότυπα, τα οποία απαιτεί από τους Καθηγητές στην Πλατφόρμα.

Επιπλέον ως Καθηγητής:

 • Δέχεστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις με email, sms ή μέσω τηλεφώνου για νέες αιτήσεις μαθημάτων που σας αφορούν. Το κινητό σας τηλέφωνο και το email σας δεν εμφανίζονται στο προφίλ σας, ούτε κοινοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο στους χρήστες της πλατφόρμας.
 • Διατηρείτε κάθε δικαίωμα αποχώρησης από την πλατφόρμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
 • Αναγνωρίζετε το δικαίωμά μας να διαγράψουμε οποιονδήποτε Καθηγητή, για τον οποίο κάποιος Μαθητής εξέφρασε βάσιμα και σοβαρά παράπονα, δεν ενημερώνει ή δεν είναι συνεργάσιμος ή δεν συμμορφώνεται γενικά με την πολιτική της ιστοσελίδας.
 • Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η ευθύνη έκδοσης αποδείξεων ή εργόσημων προς τον Μαθητή ή κηδεμόνα του είναι αποκλειστικά δική σας.
 • Η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για την νομιμότητα των συναλλαγών μεταξύ Μαθητή - Καθηγητή.
 • Δέχεστε, εφόσον επιλέξετε να δημοσιεύσετε το προφίλ σας στην ιστοσελίδα μας, να κοινοποιήσουμε στην ιστοσελίδα μας και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης που χειριζόμαστε, τη φωτογραφία σας και τμήμα του βιογραφικού σας.
 • Δέχεστε να λαμβάνετε newsletter για σημαντικές ενημερώσεις από την Πλατφόρμα. Διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής από το newsletter.

Οι Μαθητές

Δημιουργία Λογαριασμού

Η εγγραφή των Μαθητών στην Πλατφόρμα με το άνοιγμα Λογαριασμού, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της Υπηρεσίας. Με το άνοιγμα και διατήρηση του Λογαριασμού ο Μαθητής έχει τη δυνατότητα της πλοήγησης στην πλατφόρμα και της επικοινωνίας με τον Καθηγητή που τον ενδιαφέρει.

Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Μαθητής είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Οι μαθητές φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια επικαιροποίηση των δεδομένων τους που χορηγούν στην Πλατφόρμα και η Εταιρεία βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις τους αναφορικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που της χορηγούν. Τα προσωπικά δεδομένα που οι Μαθητές χορηγούν κατά την εγγραφή τους στην Υπηρεσία αλλά και τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παράγονται ή διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα από τους Μαθητές, ή μέσω αυτής στα πλαίσια της Υπηρεσίας, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της. Με την εγγραφή του ο Μαθητής δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και των στοιχείων του βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Η εγγραφή του Μαθητή στην Πλατφόρμα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε α) μέσω Facebook και Google, όπου η Εταιρεία επεξεργάζεται μόνο τα απαιτούμενα για το σκοπό της εγγραφής του Μαθητή στην Πλατφόρμα είτε β) με την εισαγωγή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ενός κωδικού πρόσβασης (password).

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, ο Μαθητής υποβάλλει στην Πλατφόρμα την αίτηση εγγραφής του. Η Πλατφόρμα αποστέλλει στον αιτούντα Μαθητή στο κινητό τηλέφωνο που δηλώθηκε στην αρχή της διαδικασίας εγγραφής ένα sms με τον τετραψήφιο κωδικό που πρέπει να εισάγει στην Πλατφόρμα για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του και να ενεργοποιηθεί ο Λογαριασμός του στην Πλατφόρμα.

Κατόπιν της εγγραφής του, ο Μαθητής θα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης Καθηγητών, να υποβάλει αιτήματα επικοινωνίας με συγκεκριμένο Καθηγητή  που τον ενδιαφέρει για να παρακολουθήσει συγκεκριμένο Μάθημα.

Απενεργοποίηση - Διαγραφή Λογαριασμού

Ο Μαθητής μπορεί να αιτηθεί την διαγραφή του λογαριασμό του οποτεδήποτε, χωρίς κάποια αιτία ή κόστος, καταθέτοντας σχετικό αίτημα προς τους διαχειριστές της πλατφόρμας, αποστέλλοντας email στην διεύθυνση info@ediaitera.gr. Η Εταιρεία διαγράφει με ασφάλεια όλα τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία έχει καταχωρίσει στη βάση δεδομένων της άμεσα.

Σε περίπτωση διαγραφής Λογαριασμού από Μαθητή, η Εταιρεία διατηρεί στη βάση δεδομένων της μόνο τις αξιολογήσεις για την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών των Καθηγητών που έχει λάβει από αυτούς.
Αναφορικά με την τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων μετά τη διαγραφή/απενεργοποίηση του Λογαριασμού σας βλέπε αναλυτικά Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υποχρεώσεις Μαθητή

Ο Μαθητής οφείλει να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία και την Πλατφόρμα σύμφωνα με αυτούς τους Γενικούς Όρους.

Ο Μαθητής είναι υπεύθυνος:

 1. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας οποιουδήποτε Καθηγητή. Να εξασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκείς πληροφορίες που να σχετίζονται με οποιοδήποτε κίνδυνο υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανόμενης της εξακρίβωσης για το αν ο Εκπαιδευτικός διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να παρέχει τις υπηρεσίες προς τον Μαθητή.
 2. Οποιοδήποτε σχόλιο ή βαθμολόγηση του κάθε Καθηγητή να είναι δίκαιο, ειλικρινές και λογικό.
 3. Για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρέχονται από τον Καθηγητή.

Για τη χρήση της Υπηρεσίας της Πλατφόρμας, ο Μαθητής οφείλει:

 1. Να μην παρέχει πληροφορίες οι οποίες γνωρίζει ότι είναι ανακριβείς, λανθασμένες, ατελείς, ψευδείς ή είναι είτε θα μπορούσαν να θεωρηθούν διαστρέβλωση των γεγονότων.
 2. Να ενημερώνει άμεσα την Πλατφόρμα σε περίπτωση που έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ή να υποψιάζεται ότι ένας Καθηγητής ή κάποιος άλλος Χρήστης έχει παραβιάσει κάποιον Όρο που περιγράφεται ανωτέρω ή όταν μία καρτέλα Καθηγητή δεν είναι αυθεντική ή είναι λανθασμένη ή είναι ανακριβής και/ή ατελής.
 3. Να μην κάνει κακόπιστη χρήση της Υπηρεσίας και να δηλώνει πραγματικά Μαθήματα που τον ενδιαφέρουν.

Είναι αποκλειστικά ευθύνη του Μαθητή ως Χρήστη να αποφασίσει αν το Μάθημα είναι της αρεσκείας του, του ταιριάζει και να επιλέξει με προσοχή τον Καθηγητή που θα το παρέχει. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι Καθηγητές μπορεί να λαμβάνουν θετικές κριτικές ή σχόλια για τα Μαθήματά τους από την Πλατφόρμα ή από άλλους Χρήστες, η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Καθηγητές. Η Εταιρεία δεν λαμβάνει μέρος σε καμία συμφωνία ή συναλλαγή μεταξύ του Μαθητή και των Καθηγητών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να πιστοποιήσει ή να βεβαιώσει κατά κανέναν τρόπο τους ισχυρισμούς των Καθηγητών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πτυχίων και πιστοποιητικών, εκτός αυτών των προφίλ που έχουν περάσει την διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων τους). Επιπλέον εξαρτάται αποκλειστικά από τους Μαθητές να μοιραστούν όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται, πριν αναθέσουν στον Καθηγητή κάποιο Μάθημα.

Η χρήση της Πλατφόρμας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού-Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επίσης, ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Πλατφόρμας σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα των Χρηστών ή τρίτων ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Πλατφόρμας.

 

Η Πλατφόρμα

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλισθεί ότι η Πλατφόρμα είναι ενημερωμένη και ακριβής. Εντούτοις, δεν δύναται να δοθεί οποιαδήποτε εγγύηση ότι αυτό συμβαίνει. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την απώλεια ζημίας ή κέρδους ή σωματικής ή άλλης βλάβης οποιουδήποτε είδους από τη χρήση υλικού που βρέθηκε στην Πλατφόρμα. Η χρήση του υλικού γίνεται αυστηρά με ευθύνη των χρηστών.

Η χρήση και η θέαση της ιστοσελίδας γίνεται με ρίσκο των χρηστών. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Αυτός ο ιστοχώρος μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστοχώρους. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ή απώλεια κέρδους ή σωματικής ή άλλης βλάβης που προέρχεται ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιονδήποτε πληροφοριών που δημοσιεύονται για οποιεσδήποτε από τις σελίδες στους συνδεμένους ιστοχώρους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί σύμφωνα με την κρίση των διαχειριστών το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα έτσι ώστε να παρουσιάζεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στους χρήστες της. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή και να διαγράψει οποιαδήποτε δημοσίευση ή και χρήστη του συστήματος, χωρίς την συγκατάθεση ή και ενημέρωση του για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή
Δημιουργώντας λογαριασμό στην Πλατφόρμα, ο χρήστης είναι σύμφωνος στην λήψη μηνυμάτων κάθε μορφής (email, SMS κ.λπ.) τόσο από τους συντάκτες της ιστοσελίδας όσο και από τους χρήστες της. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση οποιουδήποτε στοιχείου άμεσης επικοινωνίας. Η Πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διαγραφής του λογαριασμού χρήστη που συμπεριλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας, ανά πάσα στιγμή και χωρίς ενημέρωση του συγγραφέα. Η Πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, χωρίς καμία ενημέρωση, τον λογαριασμό χρηστών που δεν έχουν επεξεργαστεί τα στοιχεία τους ή δεν έχουν συνδεθεί στον λογαριασμό τους τουλάχιστον μία φορά μέσα σε διάστημα τριών μηνών.

Η Πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει χωρίς καμία ενημέρωση ή να αρνηθεί την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας επικύρωσης σε λογαριασμούς που δεν φέρουν το πλήρες ονοματεπώνυμο του Καθηγητή.

 

Οικονομική Πολιτική

H Υπηρεσία παρέχεται στον Καθηγητή στα πλαίσια συνδρομής τριών (3), έξι (6) ή δώδεκα (12) μηνών.

Η Υπηρεσία στον Μαθητή παρέχεται δωρεάν.

Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας Πληρωμών Stripe Inc. Η Stripe Inc είναι εγγεγραμμένη στο 'Privacy Shield Framework' μεταξύ Ε.Ε. - Η.Π.Α. και στο 'Privacy Shield Framework' μεταξύ Ελβετίας - Η.Π.Α.. Η Stripe Inc. συμμορφώνεται με τις αρχές του 'Privacy Shield Framework' και των Συμπληρωματικών Αρχών για τα Προσωπικά Δεδομένα που συγκεντρώνει από νομικά και φυσικά πρόσωπα εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, η Εταιρεία και η Πλατφόρμα δεν καταγράφει ούτε αποθηκεύει τις πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, π.χ. αριθμούς πιστωτικών καρτών κ.ά.

Η λήψη του ποσού, ανάλογα με τη συνδρομή που θα επιλέξει ο Καθηγητής, γίνεται με χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας και πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών διαχείρισης πληρωμών που η Stripe Inc χρησιμοποιεί. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο. Για συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής ο Πάροχος της κάρτας μπορεί να χρεώσει φόρους και έξτρα χρεώσεις, ελέγξτε το με τον Πάροχο της κάρτας σας.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών από τρίτους προκειμένου να επεξεργαστεί τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της Πλατφόρμας.

Χρεώσεις

Προκειμένου το Μέλος να τηρεί Λογαριασμό στην Πλατφόρμα ως Εκπαιδευτικός, οφείλει να πληρώνει συνδρομή για το διάστημα (τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος) που θα επιλέξει και να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στη συνδρομή. Η τιμή για κάθε συνδρομή αναγράφεται στην Πλατφόρμα στο ειδικό πεδίο, βάσει της διάρκειας συνδρομής που θα επιλέξει ο Εκπαιδευτικός κατά την εγγραφή του ή στον λογαριασμό του κατά την ανανέωσή της.
Η συνδρομή δεν ανανεώνεται αυτόματα. Ο Καθηγητής θα λαμβάνει μηνύματα υπενθύμισης για την ημερομηνία λήξης της συνδρομής του 20, 10, 5 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της συνδρομής του και κατά την ημέρα αυτή. Αν ο Καθηγητής δεν μεριμνήσει για την ανανέωση της συνδρομής του μέχρι την τελική ημερομηνία λήξης, τότε ο λογαριασμός του απενεργοποιείται και η καταχώρισή του αποδημοσιεύεται. Ο Καθηγητής θα μπορεί να συνδέεται στον λογαριασμό του μόνο για να ανανεώσει την συνδρομή του, επιλέγοντας ένα πακέτο οποιασδήποτε προσφερόμενης διάρκειας. Μόλις πραγματοποιηθεί η ανανέωση της συνδρομής, τότε ο Καθηγητής θα αποκτά πλήρη πρόσβαση στον Λογαριασμό του και θα μπορεί να αναδημοσιεύσει εκ νέου την Καταχώρισή του, ώστε να δέχεται μηνύματα από Μαθητές. 

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους τιμοκαταλόγους της για τις συνδρομές χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του Καθηγητή, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης της επικείμενης αλλαγής μέσω της Πλατφόρμας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Η συνδρομή τιμολογείται άμεσα κατά την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής της και είναι άμεσα διαθέσιμο στο λογαριασμό του Καθηγητή το σχετικό τιμολόγιο ή η απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ανάλογα με την επιλογή του Καθηγητή κατά την πληρωμή.

© 2020 - 2021 ediaitera.gr