κατηγορίες μαθημάτων
Μαθήματα
Τιμή ανά ώρα για μάθημα κατ' οίκον
-
Περιοχές

Online μαθήματα

Δωρεάν το πρώτο κατ’ οίκον μάθημα

Δωρεάν το πρώτο online μάθημα

Αγγλικά

Καθηγητές για ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών. Περιηγήσου στην παρακάτω λίστα με όλους τους καθηγητές Αγγλικών, που είναι καταχωρισμένοι στο ediaitera.gr, και βρες τον ιδανικό για εσένα και τις ανάγκες σου. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσεις όσα περισσότερα φίλτρα μπορείς, ώστε να κάνεις πιο στοχευμένη έρευνα και πιο εύκολη αξιολόγηση ανάμεσα στην πληθώρα καθηγητών που θα βρεις. Αφού βρεις τον ιδανικό καθηγητή για εσένα, επικοινώνησε μαζί του για να ξεκινήσετε τα μαθήματά σας.

Αγγλικά

-Certification of Proficiency in English , University of Michigan, U.S.A

English Studies - Πτυχίο (Bachelor) - University of Laverne

Νέα καταχώριση

13 Ευρώ

Ανά ώρα

Online μαθήματα

Γλώσσα

Θρησκευτικά

Ιστορία

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Αρχαία Ελληνικά

Γεωγραφία

Έκθεση

Λατινικά

Λογοτεχνία

Νέα Ελληνικά

Διόρθωση Κειμένων

Εργασίες ΕΑΠ (Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)

Εργασίες Ειδικής Αγωγής

Εργασίες Παιδαγωγικών

Μετάφραση Κειμένων

Πτυχιακές Εργασίες

Φοιτητικές Εργασίες Εξαμήνου

Αγγλικά

Ελληνικά

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - Πτυχίο (Bachelor) - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Νέα καταχώριση

8 Ευρώ

Ανά ώρα

Online μαθήματα

Αγγλικά

Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία - Μεταπτυχιακό MSc - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Νέα καταχώριση

12 Ευρώ

Ανά ώρα

Online μαθήματα

Γεωγραφία

Γλώσσα

Θρησκευτικά

Ιστορία

Μαθηματικά

Mathematiks

Μελέτη Περιβάλλοντος

Φυσική

Αρχαία Ελληνικά

Φιλολογικά

Αγγλικά

Νέα καταχώριση

3 Ευρώ

Online τιμή/ώρα

Online μαθήματα

Γλώσσα

Ιστορία

Αρχαία Ελληνικά

Έκθεση

Φιλολογικά

Λατινικά

Λογοτεχνία

Αγγλικά

Ελληνικά

Οργάνωση και ΔΙεξαγωγή Διαδικτυακού Μαθήματος

Φιλόλογος - Πτυχίο (Bachelor) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Νέα καταχώριση

7 Ευρώ

Ανά ώρα

Online μαθήματα

Αγγλικά

Γαλλικά

Νέα καταχώριση

15 Ευρώ

Ανά ώρα

Online μαθήματα

Αγγλικά

Modern English Studies - Πτυχίο (Bachelor) - University of Bedforshire

Νέα καταχώριση

12 Ευρώ

Online τιμή/ώρα

Online μαθήματα

Αγγλικά

Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία - Πτυχίο (Bachelor) - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Νέα καταχώριση

12 Ευρώ

Ανά ώρα

Online μαθήματα

Γεωγραφία

Γλώσσα

Θρησκευτικά

Ιστορία

Μαθηματικά

Mathematiks

Φυσική

Αγγλικά

Ελληνικά

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Πτυχίο (Bachelor) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Γαλλικά - Β2 - Καλή γνώση της ξένης γλώσσας - ΚΠγ

Νέα καταχώριση

7 Ευρώ

Ανά ώρα

Online μαθήματα

Αγγλικά

ENGLISH - Γ2 - Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας - CAMBRIDGE PROFICIENCY

Νέα καταχώριση

10 Ευρώ

Online τιμή/ώρα

Online μαθήματα

Αγγλικά

English Language - Πτυχίο (Bachelor) - Cambridge University

Νέα καταχώριση

10 Ευρώ

Online τιμή/ώρα

Online μαθήματα

Αγγλικά

Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας - Πτυχίο (Bachelor) - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Νέα καταχώριση

15 Ευρώ

Online τιμή/ώρα

Online μαθήματα

Αγγλικά

Φιλολογικά

Φυσική

Χημεία

Βιολογία

Βιοχημεία

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ecdl

Φιλόλογος-Μεταφράστρια - Πτυχίο (Bachelor) - Università degli studi di Siena

Νέα καταχώριση

8 Ευρώ

Ανά ώρα

Online μαθήματα

Αγγλικά

Certificate of Proficiency in English

Μάρκετινγκ & Επικοινωνία - Πτυχίο (Bachelor) - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.)

Νέα καταχώριση

8 Ευρώ

Ανά ώρα

Online μαθήματα

Αγγλικά

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ - Πτυχίο (Bachelor) - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Νέα καταχώριση

8 Ευρώ

Ανά ώρα

Online μαθήματα

@ Copyright 2021. ediaitera.gr All rights reserved.