Κατηγορία
Μάθημα
Τιμή/ώρα
-
Περιοχή

Διπλωματικές Εργασίες

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οικονομικά

Δημιουργία Παρουσιάσεων PowerPoint

Εκπόνηση Μελετών

Επίλυση Ασκήσεων

Εργασίες Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εργασίες ΕΑΠ (Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)

Εργασίες Οικονομικών

Πτυχιακές Εργασίες

Φοιτητικές Εργασίες Εξαμήνου

Λογιστική

Μακροοικονομία

Μικροοικονομία

Χρηματοοικονομικά

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Εργασίες Λογιστικής

Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Φορολογική Πρακτική

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης

Διόρθωση Εργασιών

Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)

Διπλωματικές Εργασίες

Μάρκετινγκ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οικονομικών Επιστημών - Πτυχίο (Bachelor) - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.)

Από 15€

Κατ’ οίκον τιμή/ώρα

Από 12€

Online τιμή/ώρα

Online μαθήματα

© 2020 - 2022 ediaitera.gr