Κατηγορία
Μάθημα
Τιμή/ώρα
-
Περιοχή

Business Coaching

Business Coaching

Από 250€

Online τιμή/ώρα

Online μαθήματα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Business Coaching

Αυτογνωσία

Συμβουλευτική Γονέων

Κοινωνιολόγος - Πτυχίο (Bachelor) - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Μεταπτυχιακό MSc - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Από 25€

Online τιμή/ώρα

Online μαθήματα

© 2020 - 2021 ediaitera.gr